elretur - Velkommen

Medlemsmøder

elretur afholder et årligt medlemsmøde for alle medlemsvirksomheder.

Ud over dagsordenen for årsmødet, der er fastlagt i elreturs vedtægter, behandles der på møderne emner af generel interesse for medlemsvirksomhederne, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål.

Derudover afholdes der et årligt møde for medlemsvirksomhederne i de enkelte sektioner. På møderne gennemgås bl.a. de enkelte sektioners regnskaber og relevant lovgivning, ligesom der er rig lejlighed til at stille spørgsmål, der er specifikt relevante for den enkelte virksomhed.

Powered by Webex