elretur - Velkommen

Medlemsmøder

elretur afholder et årligt medlemsmøde for alle medlemsvirksomheder.

Ud over dagsordenen for årsmødet, der er fastlagt i elreturs vedtægter, behandles der på møderne emner af generel interesse for medlemsvirksomhederne, ligesom der er mulighed for at stille spørgsmål.

Powered by Webex