elretur - Velkommen

elreturs sektioner

elreturs medlemmer er organiseret i 8 sektioner svarende til de 7 produktkategorier i EU´s WEEE-direktiv samt en sektion for batterier. Hvilke(n) sektion(er), en virksomhed skal registreres i, afhænger af produkterne, der sælges.

Sektionerne er som følger:

Sektion 1:    Udstyr til temperaturudveksling

Sektion 2:    Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2

Sektion 3:    Lyskilder

Sektion 4:    Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 5:    Småt udstyr - ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 6:    Småt IT- og teleudstyr - ingen ydre dimension på mere end 50 cm

Sektion 7:    Solcellepaneler

Sektion 20:  Batterier

På det årlige medlemsmøde i de enkelte sektioner vælger medlemsvirksomhederne en sektionsledelse. Den enkelte sektionsledelse konstituerer sig med en formand.

Sektionsledelsen varetager sektionsmedlemmernes interesser i forhold til elretur og fastsætter miljøbidragene for sektionen, som indstilles til godkendelse af elreturs bestyrelse.

elreturs enkelte sektioner skal økonomisk hvile i sig selv, og der føres separat regnskab for de enkelte sektioner.

elretur og de enkelte sektionsledelser afholder regelmæssigt møder, hvor sektionens regnskab gennemgås, og elretur informerer om alle relevante forhold, ligesom sektionsledelsen giver elretur input på vegne af sektionens medlemmer.
 
Sektionsledelserne består af følgende personer:
 
Sektion 1  (Udstyr til temperaturudveksling):
Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/S
Henrik Egede , Applia
Ole Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
Niels E. Petersen, Miele A/S
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Per Clemmensen, Grohe A/S
Søren Bang, Electrolux Home Products Denmark A/S 
Ebba Glückstadt, Ninolab

Sektion 2 (Skærme, monitorer og udstyr med skærme > 100 cm2):
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Henrik Egede , Applia
Susanne Andersson, Samsung Electronics

Sektion 3 (Lyskilder):
Willy Goldby, FABA
Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S
Morten Wind Lübker, Retail Light Denmark ApS
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Jørn Brinkmann, iGuzzini iluminzione

Sektion 4 (Stort udstyr med en ydre dimension på mere end 50 cm):
Niels A. Meyer, Triax A/S
Henrik Egede, Applia
Willy Goldby, FABA
Ole Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
Arne Helbrønd, Brother Nordic A/S
Thomas Saabye, Philips Danmark A/S
Thomas Laursen, Xerox A/S
Ebba Glückstadt, Ninolab
Niels E. Petersen, Miele A/S
John Holst, Siemens A/S
Morten Hequet, Kriss A/S
Per Clemmensen, Grohe A/S
Erling Markussen, Biolab A/S
Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/S
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg

Sektion 5 (Småt udstyr - ingen ydre dimension på mere end 50 cm):
Willy Goldby, Faba
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Kim Thor Hansen, Roliba A/S
Ole Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
Jan Petersson, JVC Danmark
Bente N. Nielsen, Dandiag
Søren Carstensen, Metabo Danmark A/S
John Kornmaaler, Adexi A/S
Niels A. Meyer, Triax A/S
Per Clemmensen, Grohe A/S
John Holst, Siemens A/S
Morten Hequet, Kriss A/S
Thomas Saabye, Philips Danmark A/S
Erling Markussen, Biolab A/S
Henrik Egede, Applia
Jens Christensen, Black & Decker

Sektion 6 (Småt IT- og teleudstyr - ingen ydre dimension på mere end 50 cm): 
Susanne Andersson, Samsung Electronics
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Arne Helbrønd, Brother Nordic A/S
 
Sektion 7 (Solcellepaneler):
Frank Elvin Hansen, Solar Danmark A/S

Sektion 20 (Batterier):
Willy Goldby, Faba
Brian Wirges, Robert Bosch A/S 
Christian Nyborg, ACTEC 
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Jens Christensen, Black & Decker 
Denni Lou, Spectrum Brands A/S

 
Powered by Webex