elretur - Velkommen

elreturs sektioner

elreturs medlemmer er organiseret i 11 sektioner svarende til de ti produktkategorier i EU´s WEEE-direktiv samt en sektion for batterier. Hvilke(n) sektion(er), en virksomhed skal registreres i, afhænger af produkterne, der sælges.

Sektionerne er som følger:

Sektion 1:    Store husholdningsapparater

Sektion 2:    Små husholdningsapparater

Sektion 3:    IT- og teleudstyr

Sektion 4:    Forbrugerudstyr

Sektion 5:    Belysningsudstyr

Sektion 6:    Elektrisk og elektronisk værktøj

Sektion 7:    Legetøj, fritids- og sportsudstyr

Sektion 8:    Medicinsk udstyr

Sektion 9:    Overvågnings- og reguleringsudstyr

Sektion 10:  Salgsautomater

Sektion 20:  Batterier

På det årlige medlemsmøde i de enkelte sektioner vælger medlemsvirksomhederne en sektionsledelse. Den enkelte sektionsledelse konstituerer sig med en formand.

Sektionsledelsen varetager sektionsmedlemmernes interesser i forhold til elretur og fastsætter miljøbidragene for sektionen, som indstilles til godkendelse af elreturs bestyrelse.

elreturs enkelte sektioner skal økonomisk hvile i sig selv, og der føres separat regnskab for de enkelte sektioner.

elretur og de enkelte sektionsledelser afholder regelmæssigt møder, hvor sektionens regnskab gennemgås, og elretur informerer om alle relevante forhold, ligesom sektionsledelsen giver elretur input på vegne af sektionens medlemmer.
 
Sektionsledelserne består af følgende personer:
 
 
Sektion 1 & 2 (store og små husholdningsapparater):
Jan Carlsen, BSH Hvidevarer A/S
Johnny Juul Hansen, Gram Domestic A/S
Christian Hartmann, Dansk Supermarked A/S
Henrik Egede , FEHA
Ole Jensen, Electrolux Home Products Denmark A/S
John Kornmaaler, Adexi
Niels E. Petersen, Miele A/S
Jens Lund, Coop Danmark A/S

Sektion 3 (IT- og teleudstyr):
Arne Helbrønd, Brother Nordic A/S
Thomas Laursen, Xerox
Henning Andersen, TDC A/S
Jan Petersson, JVC Danmark

Sektion 4 (Forbrugerudstyr):
Niels A. Meyer, Triax A/S
Jan Petersson, JVC Danmark

Sektion 5 (Belysningsudstyr):
Stig Andersen, Louis Poulsen Lighting A/S
Willy Goldby, Faba
Morten W. Lübcker, e3light A/S
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Per Reinholdt, Fagerhult A/S
Kim Thor Hansen, Roliba A/S

Sektion 6 (Elektrisk og elektronisk værktøj): 
Brian Wirges, Robert Bosch A/S
Jens Christensen, Black & Decker
Søren Carstensen, Metabo Danmark A/S
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
 
Sektion 7 (Legetøj samt fritids- og sportsudstyr):
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Jens Lund, Coop Danmark A/S
Jane Nielsen Christoffersen, Zebra A/S

Sektion 8 (Medicinsk udstyr)
Thomas Saabye, Philips Danmark A/S
Poul Erik Pedersen, Mediq
Ebba Glückstadt, Ninolab
Bente N. Nielsen, Dandiag
Erling Markussen, Biolab A/S
Gert Marvin, Gambro Danmark

Sektion 9 (Overvågnings- og reguleringsinstrumenter):
John Holst, Siemens A/S
Thomas Søndergård, Oras Armatur A/S
Willy Goldby, FABA
Per Clemmensen, Grohe A/S

Sektion 10 (Salgsautomater):
Steffen Hansen, Merrild Coffee Systems A/S
Jens Holger Ingvorsen, Wellfair
Finn Kjærhus, Wittenborg A/S
Dina Keld, Wittenborg A/S

Sektion 20 (Batterier):
Willy Goldby, Faba
Brian Wirges, Robert Bosch A/S 
Christian Nyborg, ACTEC 
Aiki Linette Dyring, Harald Nyborg
Jens Christensen, Black & Decker 
Denni Lou, Spectrum Brands A/S

 
Powered by Webex