elretur - Velkommen

Om elretur

elretur er en privat forening, der i 2005 blev dannet af brancheforeningerne for elektriske og elektroniske produkter i Danmark med henblik på håndtering af producentansvaret for sine medlemsvirksomheder.

elretur har til formål inden for lovgivningen vedrørende producentansvaret at varetage medlemsvirksomhedernes interesser og forpligtelser, herunder ikke mindst at forestå indsamling og oparbejdning af de udtjente produkter.

elretur arbejder non-profit for sine medlemmer og har således ingen selvstændige økonomiske interesser.

elretur har som målsætning, at medlemsvirksomhederne i mindst muligt omfang belastes af producentansvaret såvel omkostningsmæssigt som administrativt – uden at der på noget tidspunkt gives køb på det fælles miljømæssige ansvar. Gennem kontinuerlig påvirkning af lovgiver søger elretur at lette de administrative krav til virksomhederne, så fokus ikke fjernes fra deres kerneaktiviteter. Samtidig har elretur fokus på løbende at forbedre indsamlingslogistikken og behandlingsprocesserne for at sikre lavest mulige omkostninger for producenterne.

Powered by Webex