elretur - Velkommen

elreturs sekretariat

elreturs stab består af et lille, effektivt sekretariat med fire medarbejdere.

Sekretariatets opgaver er mangfoldige og spænder fra servicering af medlemsvirksomhederne, styring af leverandører og håndtering af de udtjente produkter til lobbyarbejde overfor lovgiver og relevante myndigheder med henblik på at lette byrderne ved producentansvaret for medlemsvirksomhederne.

Powered by Webex