elretur
elretur
elretur

Corona og elretur

Revideret 18. marts 2020

elretur gør alt hvad vi kan for at beskytte vores medarbejdere og dig som samarbejdspartner. Vi vil efter bedst evne søge at opretholde vores drift kundeservice etc.

Siden udbruddet af corona virussen har vi fulgt udviklingen nøje. Her er, hvad vi gør i denne ekstraordinære situation:
  • Vi holder os løbende opdateret, og tager alle de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.
  • Vi ændrer på vores bemanding fra den 12. marts 2020. Du vil derfor kunne opleve, at du bliver betjent af en anden medarbejder, end du plejer eller, at der vil opstå ventetider, når du ringer og skriver til os. Vores medarbejdere vil i udgangspunktet arbejde hjemmefra, hvorfor du også vil kunne opleve, at vi benytter andre telefonnumre. Vi vil efter bedste evne søge at opretholde vores drift. Vores hovednummer (+453336 9198) og mail (elretur@elretur.dk) vil derfor også være bemandet indenfor normal kontortid. Ligesom du kan  kontakte os på  vores respektive mailadresser. Såfremt vi oplever sygdom blandt medarbejdere, vil vi anvende autoreply etc. til at oplyse dig, om alternative kontaktmuligheder.
  • Vi vil begrænse vores udadvendte aktiviteter til et absolut minimum og kun gennemføre mødeaktiviteter o.l. der er forretningskritiske for vores samarbejdspartnere og/eller elretur. Vi aflyser alle rejseaktiviteter med løbende 4 uger.
  • Vi fastholder mødeaktiviteter som er løbene mere end 15 dage ude i fremtiden, men vi forbereder allerede nu deltagerne på, at der kan ske ændringer, når vi når tættere på aktiviteten. Alle eksterne mødeaktiviteter, som er inden for 14 dage, vil blive forsøgt overflyttet til telefonmøder eller aflyst. Vi kontakter de berørte deltagere.
  • Vi tager ikke imod personer – medmindre det på forhånd er godkendt og skriftligt bekræftet - som måtte møde op på vores kontoradresse, men henviser til, at du i stedet kontakter os på telefon +45 3336 9198.
  • Vores kontor, udstyr er rengjort og vil løbende blive rengjort. Vi lufter ud på kontoret flere gange i løbet af dagen.
Vi opfordrer alle vores kunder, medlemmer, kontaktpersoner m.fl. om at vise hensyn og være agtpågivende i forhold til den ekstraordinære situation.

Vi vil løbende revidere vores foranstaltninger og vender tilbage med mere information når vi har noget sådant.
Har du spørgsmål e.l., er du velkommen til at kontakte os.

Vi anbefaler dig at holde dig løbende orienteret på coronasmitte.dk og læse sundhedsstyrelsens anbefalinger til beskyttelse af dig selv og andre her.

Med venlig hilsen

Morten Harboe-Jepsen
Direktør
Powered by Webex