elretur

Hvem har registreringspligten?

OEM (Original equipment manufacturer) produkter er produkter, der produceres af en virksomhed og købes af en anden virksomhed, som sælger produktet videre under sit eget mærke.

Virksomheder, der køber elektriske og elektroniske produkter af andre producenter og sælger disse produkter videre under eget mærke har producentansvaret for de pågældende produkter. Dette gælder også, når OEM er en dansk virksomhed.

Jf. §3, stk 37 a) og b) i gældende Bekendtgørelse:

Producent: Enhver fysisk eller juridisk person, som uanset hvilken salgsmetode, der anvendes, herunder fjernkommunikation,

a) er etableret i Danmark og fremstiller elektrisk eller elektronisk udstyr i Danmark under eget navn eller varemærke, eller får elektrisk eller elektronisk udstyr udformet eller fremstillet og bringer dette i omsætning i Danmark under eget navn eller varemærke,

b) er etableret i Danmark og under eget navn eller varemærke i Danmark videreforhandler udstyr fremstillet af andre leverandører, idet en videreforhandler dog ikke betragtes som producent, hvis producentens varemærke er angivet på udstyret, jf. litra a,

Powered by Webex