elretur

Overkrydset skraldespand

Elektriske og elektroniske produkter skal mærkes med symbolet af den overkrydsede skraldespand. Elektronik, der er produceret efter producentansvaret ikrafttrædelse (august 2005) skal derudover enten være mærket med den sorte bjælke eller med dato for hvornår udstyret bragt i omsætning.

Symbolet med den overkrydsede skraldespand blev taget i brug før 2005. Bjælken og / eller dato bruges derfor til at angive, at produkterne er produceret efter producentansvaret ikrafttrædelse.
 
Udelukker produkternes størrelse eller funktion, at produktet kan mærkes med piktogrammet, skal det optrykkes på produktets emballage, garantibevis eller i brugsanvisningen


Jf. §51, styk 2 i gældende Bekendtgørelse:
 
Mærkningen skal specificere, at det pågældende elektriske eller elektroniske udstyr er bragt i omsætning efter den 13. august 2005 og skal fortrinsvis være i overensstemmelse med DS/EN 50419. Det anbefales, at mærkningen, som omtalt i DS/EN 50419, identificerer producenten samt den præcise dato for, hvornår udstyret er bragt i omsætning.
Powered by Webex