elretur
elretur
elretur

EU-Kommissionen har fremsat et forslag med henblik på at harmonisere registreringskravene i de forskellige EU-lande. Formålet er at lette producenternes administrative byrder.
 
EU-Kommissionen foreslår imidlertid også, at producenterne skal indberette deres markedsførte mængder til WEEE-registrene fire gange årligt.
 
I Danmark indberetter vi årligt. Vedtages forslaget, bliver resultatet derfor ikke administrative lettelser for danske producenter, men derimod yderligere administrative byrder.
 
Du kan ses elreturs høringssvar her.
 
Powered by Webex