elretur - Velkommen
elretur - Velkommen
elretur - Velkommen

Hvad sker der med batterierne?

Du kan aflevere dine batterier mange forskellige steder. I mange kommuner er der batteribokse på gaderne og i baggårdene, som du kan lægge de brugte batterier i. Og skraldebilerne tager mange steder batterierne med, hvis du bor i hus og lægger batterierne i en pose på skraldespanden. Der er også mange butikker og biblioteker, der modtager brugte batterier. Og så er der selvfølgelig altid genbrugspladsen.

Kommunerne samler de brugte batterier på deres genbrugsstationer. Alle batterierne bliver derefter kørt til et sorteringsanlæg i enten Brøndby på Sjælland eller i Vissenbjerg på Fyn.

Der findes ikke noget behandlingsanlæg til batterier i Danmark, så når batterierne er blevet sorteret, pakkes de i store sække og sendes til et behandlingsanlæg i udlandet. Behandlingsanlægget har specialiseret sig i genanvendelse af bl.a. brugte batterier.

Behandlingen af batterier

De brugte batterier indeholder nyttige råstoffer. Ved at opvarme batterierne til 1200 grader kan man udvinde råstofferne, bl.a. jern, mangan og tungmetaller. Råstofferne bliver herefter brugt i jern- og metalindustrien og bliver dermed til nye produkter.

Over halvdelen af et batteris vægt er råstoffer, der kan genanvendes. En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 1,4 kg batterier om året. Bliver de 1,4 kg brugte batterier afleveret til genanvendelse, kan de blive til ca. 800 gram råvarer, der vil indgå i nye produkter. De resterende ca. 600 gram bliver brugt til bl.a. vejbyggeri og sportsanlæg.
Powered by Webex