elretur - Velkommen

Producentansvaret for WEEE

WEEE er en forkortelse af Waste of Electronic and Electrical Equipment (udtjente elektriske og elektroniske produkter).

Producentansvaret for elektriske og elektroniske produkter blev på baggrund af EU´s WEEE Direktiv indført i Danmark med virkning fra 1. april 2006.

Baggrunden for indførelsen af producentansvaret i EU er dels princippet om, at ”forurener betaler”, dels et ønske om at fremme produktionen af miljøvenlige produkter og sikre, at der i videst mulige omfang sker genanvendelse af de udtjente produkter.

EU-direktivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for WEEE i Danmark er reguleret af Lov om Miljøbeskyttelse og Elektronikaffaldsbekendtgørelsen.

Powered by Webex