elretur - Velkommen

Hvad tilbyder elretur?

Ender de produkter, I sælger, i private husholdninger, har I pligt til at deltage i indsamlingen og oparbejdningen af de udtjente produkter og bærbare batterier i Danmark. I forhold til markedsførte mængder, d.v.s antal kg. der er blevet solgt i det forgangne år, bliver alle de pågældende producenter/importører af Miljøstyrelsen én gang årligt tildelt et antal genbrugspladser, hvorfra der skal afhentes og oparbejdes elektronikskrot og batterier.

Indsamlingen og behandlingen af elektronikaffaldet og batterierne er dels en umulig opgave at løfte for en virksomhed, og dels vil elretur alene qua de mængder vi indsamler og oparbejder til enhver tid kunne sikre markedets bedste priser.

elretur sørger derudover for, at alle oplysninger, som I i kraft af jeres producentansvar er forpligtet til at afgive overfor myndighederne, bliver leveret til tiden.

Som medlem af elretur modtager I automatisk og løbende alle relevante informationer, således at I ikke forsømmer noget i forhold til jeres producentansvar.

Som Danmarks største kollektivordning er elretur den væsentligste aktør, når det gælder påvirkning af lovgiver og myndigheder i en retning, der letter både den administrative byrde og omkostningerne for virksomhederne som følge af producentansvaret.

Powered by Webex