elretur - Velkommen

Hvad forlanger elretur af os som medlem?

Producentansvaret påhviler i sidste instans jer som virksomhed, og elretur kan selvfølgelig kun håndtere producentansvaret for jer i det omfang, I giver os de fornødne oplysninger.

Som medlem af elreturs WEEE-sektioner skal I én gang om måneden – senest den 15. for den foregående måned – on-line indberette, hvor mange kilo, I har solgt af produkter indenfor de forskellige kategorier. Er de pågældende produkter pålagt miljøbidrag, vil I efterfølgende modtage en faktura for indberetningen.

Som medlem af elreturs batterisektion skal I én gang i kvartalet on-line indberette, hvor mange kilo industri- og bilbatterier, I har solgt. På baggrund af jeres indberetning viI I efterfølgende modtage en faktura på miljøbidraget.

Indberetningen af bærbare batterier skal ske én gang årligt til SKAT, og jeres indberetninger vil automatisk bliver overført til elretur.

Powered by Webex