elretur - elskrot elektronikaffald batteri bekendtgørelse

Batterier

Producentansvaret for batterier blev på baggrund af EU´s Batteridirektiv indført i Danmark med virkning fra 1. januar 2009.

Baggrunden for indførelsen af producentansvaret i EU er dels princippet om, at ”forurener betaler”, dels et ønske om at fremme produktionen af miljøvenlige batterier og sikre, at der i videst mulige omfang sker genanvendelse af de udtjente batterier.

EU-batteridirektivet indeholder de fælles EU-regler, mens de enkelte EU-lande indenfor rammerne af direktivet fastsætter sin egen nationale lovgivning. I praksis er der således endog meget stor forskel på producentansvaret i de forskellige EU-lande.

Producentansvaret for batterier i Danmark er reguleret af Lov om Miljøbeskyttelse og Batteribekendtgørelsen.

Powered by Webex