elretur - Velkommen

Hvem er omfattet?

Producentansvaret påhviler dén, der som første omsætningsled i Danmark sælger registreringspligtige produkter. Producentansvaret påhviler altså både virksomheder, der producerer og omsætter sine varer i Danmark, og virksomheder, der importerer varer fra udlandet og sælger disse i Danmark.

Også virksomheder, der fra et andet EU-land sælger sine produkter direkte til danske slutbrugere, er omfattet af producentansvaret.

Powered by Webex