elretur - Velkommen

Priser

Medlemskab af elretur koster et fast årligt kontingent på p.t. kr. 3.000 – uanset på hvilket tidspunkt af året, medlemskabet starter. Kontingentets størrelse fastsættes af elreturs bestyrelse.

Derudover betales et variabelt miljøbidrag afhængigt af de mængder, den enkelte medlemsvirksomhed sælger. Faktureringen sker på baggrund af den månedlige indberetning.

Miljøbidragene fra medlemsvirksomhederne anvendes til dækning af omkostningerne ved indsamlingen og behandlingen af de udtjente produkter, og deres størrelse afhænger i høj grad af råvaremarkedet. Er råvaremarkedet gunstigt, giver det sig udslag i lavere miljøbidrag i det kommende år og visa versa.
 
På baggrund af bl.a. den enkelte sektions aktuelle økonomi, forventningerne til udviklingen i råvarepriser og affaldsmængder fastsættes miljøbidragene for det kommende år af de enkelte sektionsledelser og godkendes efterfølgende af elreturs bestyrelse.
Powered by Webex