elretur - Velkommen

Overdragelse af producentansvaret til næste omsætningsled

Hvis de registreringspligtige produkter markedsføres til anvendelse i erhverv, kan der mellem producenten/importøren og et andet omsætningsled træffes aftale om, at sidstnævnte overtager bortskaffelsesansvaret

Aftalen om overdragelse af bortskaffelsesansvaret skal være skriftligt, og der skal én gang årligt sendes kopi af sådanne aftaler til Miljøstyrelsens register.

Hvis de registreringspligtige produkter markedsføres til anvendelse i husholdninger, er det ikke tilladt at træffe aftale om overdragelse af producentansvaret.

Powered by Webex