elretur - Velkommen

Priser

Medlemskab af elretur koster et fast årligt kontingent på p.t. kr. 3.000 – uanset på hvilket tidspunkt af året, medlemskabet starter. Kontingentets størrelse fastsættes af elreturs bestyrelse. Er en virksomhed samtidig medlem af én af elreturs WEEE-sektioner, betales der ikke kontingent for medlemskab af batterisektionen.

Derudover betales et variabelt miljøbidrag afhængigt af de mængder, den enkelte medlemsvirksomhed sælger. For så vidt angår bærbare batterier foregår faktureringen på baggrund den årlige indberetning til SKAT. Miljøbidraget for industri- og bilbatterier sker på baggrund af de solgte mængder, som skal indberettes kvartalsvist til elretur.

Miljøbidragene fra medlemsvirksomhederne anvendes til dækning af omkostningerne ved indsamlingen og behandlingen af de udtjente batterier, gebyr til myndighederne samt elreturs administration. Miljøbidragene reguleres i regelen én gang årligt. Derved sikres på den ene side, at elretur har de fornødne midler til at dække omkostningerne ved især indsamling og oparbejdning, og på den anden side, at medlemsvirksomhederne ikke binder unødvendig kapital i elretur.

Bærbare batterier er tillige belagt med en punktafgift, der for 2019 udgør kr. 5,32 pr. solgt kg.

Powered by Webex