elretur - Velkommen

Hvilke batterier er omfattet?

Med undtagelse af batterier, der anvendes til beskyttelse af Danmarks sikkerhedsinteresser eller anvendes i udstyr, der sendes ud i rummet, er alle batterier omfattet af producentansvaret.

De omfattede batterier er i Batteribekendtgørelsen defineret som 1) bærbare batterier, 2) industribatterier og 3) bilbatterier.

”Bærbare batterier” er alle batterier, som ikke er enten industribatterier eller bilbatterier. Alle batterier, der anvendes i husholdninger er bærbare batterier, men også standardbatterier, der anvendes i erhvervsprodukter er bærbare. Betegnelsen ”bærbar” skal altså ikke tages bogstaveligt ved kategoriseringen af batteritypen.

”Industribatterier” er batterier, der udelukkende er fremstillet til industrielt brug eller til brug i elektriske køretøjer.

”Bilbatterier” er batterier, der udelukkende anvendes til start af motorer.

Powered by Webex