elretur - Velkommen

Aflevering af WEEE

Udtjente produkter fra elreturs medlemsvirksomheder
elretur sørger for, at medlemsvirksomhedernes udtjente produkter og udtjente bærbare batterier indsamles og behandles miljømæssigt korrekt.
Udtjente elektronikprodukter og bærbare batterier fra husholdninger kan afleveres gratis på den nærmeste genbrugsplads og afhentes derfra af elretur til oparbejdning.
Udtjente elektronikprodukter fra erhverv kan afleveres til producenten/importøren, med mindre andet er aftalt. Virksomheder har kun adgang til genbrugspladsen, såfremt de har tilvalgt denne ordning og betaler de fastsatte gebyrer hertil.

Medlemmer af elretur og disses kunder kan træffe aftale med elretur om enten aflevering af elektronikaffald på en af elreturs modtagepladser for erhverv eller afhentning hos virksomheden (slutbrugeren). Ved afhentning vil elreturs operatør normalt opkræve betaling for transport og burleje, med mindre der er tale om meget store mængder.

For at elretur kan betjene jer optimalt, beder vi jer venligst udfylde denne blanket og sende den pr. e-mail til elretur@elretur.dk.
 
elretur kontakter jer herefter med en løsning på jeres affaldsproblem.
 
Elektronikaffald generelt
Har du så store mængder elektronikaffald, at du ikke kan aflevere det på nærmeste genbrugsplads, skal affaldet afleveres til et godkendt modtageanlæg. Du kan se en oversigt over modtageanlæg her
Er der ikke truffet aftale med elretur, skal I afregne omkostningerne direkte med modtageanlægget.
Powered by Webex