elretur
elretur
elretur

Corona og elretur

Revideret 18. maj 2020

Danmark er på vej ind i fase 2 og forventelig senere en fase 3 af genåbningen.

I elretur udvider vi i lyset heraf vores hjemmekontorsstrategi til at genbemande vores kontor i Taastrup. Konkret betyder det, at vores kollegaer fra mandag den 18. maj og hen over de næste par uger trin for trin vil begynde at arbejde fra kontoret igen. For at sikre, at vores kollegaer trygt kan starte op igen, har vi flyttet rundt på vores kontorarbejdspladser, for herved at opnå størst mulige afstand. Vi vil hertil stadig i stor udstrækning anvende hjemmearbejdspladser.

Det er stadig vigtigt for os at beskytte vores medarbejdere og dig som samarbejdspartner. Vi vil efter bedst evne søge at opretholde vores drift, medlemsservice etc. Det betyder bl.a. at vi følger myndighedernes retningslinjer tæt og derfor kan vores planer blive fremskyndet eller udskudt.

elretur har siden COVID-19 begrænsede vores fysiske aktiviteter løftet vores opgaver som planlagt, vi har kunne overholde deadlines og gennemføre flere større møder via elektroniske medier. elretur står derfor godt rustet til yderligere genåbning og er klar til at tage fat på de opgaver, som ligger foran os.

Vi justerer derfor vores egne retningslinjer:
  • Vi holder os fortsat løbende opdateret, og tager alle de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger.
  • Vi vil i begrænset omfang genoptage vores udadvendte aktiviteter i Danmark. I takt med Danmark åbner vil vende tilbage mod et normalt udadvendt aktivitetsniveau.   
  • Vi vil fastholde brugen virtuelle møder.
  • Fra den 25. maj vil igen tage imod enkeltpersoner på vores kontoradresse. Mødeaktiviteter i vores mødelokaler vil kunne benyttes for mindre grupper med behørig afstand. Vi vil fra den 8. juni ændre på antallet i overensstemmelse med de retningslinjer som udmeldes af myndighederne.
  • Vores kontor og udstyr er rengjort og vil løbende blive rengjort – vi bruger bl.a. sprit. Vi lufter ud på kontoret flere gange i løbet af dagen.
Vi opfordrer alle vores kunder, medlemmer, kontaktpersoner m.fl. om at fortsat at vise hensyn og være agtpågivende i forhold til den ekstraordinære situation.

Vi vil løbende revidere vores foranstaltninger og vender tilbage med mere information, når det bliver aktuelt
Har du spørgsmål e.l. er du velkommen til at kontakte os.

Vi er ikke dygtigere end myndigheder, hvorfor vi anbefaler dig at læse: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar?fbclid=IwAR1NdVn1JZAfUFI4WA18maq6AhS26LdiFrjRPtALo52uyumFD-c3yRArQ40

Med venlig hilsen

Morten Harboe-Jepsen
Direktør
Powered by Webex